Untitled Document
 
 
  CevaUtil.tk
 
 
Untitled Document
Ce cauti ?
----------------------------------
Martorii lui Iehova
 
Cine este Iehova, cine sunt Martorii lui Iehova si ce deosebire exista intre ei si sutele de secte si religii?

În Exod 3:15 „Dumnezeu a zis lui Moise: Asa sa vorbesti copiilor lui Israel; Domnul, dumnezeul parintilor vostri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isac si Dumnezeul lui Iacob, m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru vesnicie, acesta este numele meu din neam în neam.”; 17:14,15 „Domnul a zis lui Moise: Scrie lucrul acesta în carte, ca sa se pastreze aducerea aminte, si spune lui Iosua ca voi sterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar, si i-a pus numele „Domnul, steagul meu””(vezi notita marginala) si Isaia 42:8 „Eu sunt Domnul, acesta este numele meu; si slava mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor” se arata ca Iehova este acel nume pe care cel Vesnic si-l atribuie Sie-si si care sta în strânsa legatura cu scopul sau fata de poporul Sau.

Isus Christos este fiul iubit al lui Dumnezeu si principalul martor al lui Iehova, cum scrie în Matei 3:17; Apocalips 1:5; Isaia 55:4.

Isus a împuternicit pe toti urmasii sai sa fie martorii pâna la marginile pamântului, în împlinirea cuvintelor din Deutronom 28:10 si Fapte 1:8.
Martorii lui Iehova sunt poporul ales de Iehova dintre toate natiunile. Iehova a avut întotdeauna martori pe pamânt începând de la Abel si pâna în zilele noastre, asa cum scrie la Evrei 11 si 12:1. Numele lor nu a fost dat de catre un om ci Iehova a hotarât acest nume. Isaia 62:2; 43:10-12.
Iehova Dumnezeu este mult deosebit de aceasta lume, asa cum gasim scris la Isaia 55:8,9 si la fel si martorii sai sunt deosebiti de toate sectele si religiile acestei lumi Estera 3:8; Romani 12:2. Potrivnicii religiosi si aceia care îi reprezinta în oarecare calitate, încearca sa faca de râs pe Martorii lui Iehova si straduintele lor, prezentându-i drept o secta religioasa si înfierându-i ca fanatici si expun cu totul fals lucrul pe care îl fac Martorii lui Iehova. Cine are dorinta sa stie adevarul, sa mediteze cu atentie la urmatoarele deosebiri:
1) Biblia învata pe Martorii lui Iehova ca Romani 13:1-4 se refera la cele mai Înalte Stapâniri ca fiind Iehova si Isus Christos, în timp ce toate sectele si religiile acestei lumi aplica acest text la stapânitorii politici 1 Cronici 29:11; Eclesiastul 5:8; 2 Samuel 7:22; Filipeni 2:9-11; Matei 28:18-20.
2) Biblia face o deosebire clara între religie si crestinism. Crestinism înseamna ascultarea si urmarea poruncilor lui Isus Christos, asa cum sunt consemnate în Biblie. Ioan 8:31,32,51; Iuda 3. Rerligia este bazata pe cuvântul unei creaturi, traditii, ceremonii, datini stramosesti. Matei 15:1-9; Galateni 1:13,14; Fapte 17:22; Coloseni 2:8. Martorii lui Iehova nu practica nici un fel de religie, ci o închinare curata în spirit si în adevar Ioan 4:23,24.
3) Spre deosebire de sectele si religiile acestei lumi, Martorii lui Iehova învata din sfânta scriptura în legatura cu sufletul uman:
- ca sufletul este omul însusi
- ca omul (sufletul) este muritor
- ca dupa moarte nu se bucura sau chinuie, ci este inconstient.

Aceste adevaruri sunt descoperite în legea lui Iehova pentru Adam:
Sufletul este persoana umana formata din partea materiala – pamânt si suflarea de viata pe care a dat-o Dumnezeu omului. Genesa 2:7. Fara ca scripturile sa fie rasucite, este vazut ca sufletul uman este muritor si ca Atotputernicul Dumnezeu poate sa-l puna în moarte pentru pacat. Genesa 2:16-17; Romani 6:23. Psalmul 89:48. Contrar învataturilor religiei ca sufletul uman este nemuritor, cuvântul lui Dumnezeu al adevarului învata clar: Ezechel 18:4,20; Psalmul 78:50; Iacob 5:20. Ca sufletul nu merge în chin vesnic sau în cer, ci în groapa sau mormânt este aratat în urmatoarele texte scripturale: Genesa 3:19; Eclesiastul 9:5,10; Ioan 3:13.

Treime

4) Martorii lui Iehova recunosc si se închina unui singur Dumnezeu Adevarat, al carui nume este Iehova si recunosc pe Isus Christos ca fiul sau. Acestia nu sunt o singura persoana, ca împreuna cu spiritul sfânt sa formeze o treime, adica un Dumnezeu format din trei persoane egale în putere, substanta si vesnicie, asa cum învata închinatorii treimii. 1 Timotei 6:16; 1 Corinteni 8:5,6; 1 Timotei 2:5,6; Isus a recunoscut suprematia Tatalui sau si niciodata nu s-a crezut egal cu Dumnezeu. Filipeni 2:6; Ioan 14:28; 1 Corinteni 15:28. Închinatorii treimii învata ca duhul sfânt este o persoana, dar Biblia spune despre spiritul sfânt ca este o putere pe care o foloseste atât Tatal, cât si fiul si chiar si apostolii. Fapte 1:8; 20:22; 2:2-4. Religionistii folosesc cuvintele lui Isus din Ioan 10:30 unde zice: „eu si Tatal una suntem”, dar acolo nu se aminteste de a treia persoana si nici nu spune ca sunt unul în persoana, ci una, ceea ce înseamna una în scop, actiune sau lucrare, cum si apostolii erau una în aceasta privinta cu Tatal si fiul. Ioan 17:21. Oare erau în acest caz toti o singura persoana? Nicidecum.
Învatatura sfintei treimi este falsa, împrumutata de la religiile pagâne, introdusa între asa numiti crestini de Tertulian, iar în anul 325 sprijinita de împaratul Constantin. Ea nu se gaseste în Biblie si necinsteste numele lui Dumnezeu.

Idolii – închinarea la idoli

Iehova Dumnezeu prin profetul Ieremia face o deosebire clara între obiceiurile rele, pe care le practica popoarele si sfatuieste pe poporul sau cum trebuie sa cinsteasca pe singurul Dumnezeu adevarat, facând o comparatie între El si idoli. Ieremia 10:1-10.
Poporului de legamânt al lui Dumnezeu i-a fost interzisa închinarea la idoli în prima porunca din cele 10 porunci date în Exod 20:3-6.
Isus a interzis de asemenea închinarea la idoli si a învatat pe ucenici sa se închine în exclusivitate lui Iehova Dumnezeu, în spirit si în adevar. Ioan 4:22-27.
Hotarârea definitiva în urma discutiilor apostolilor, prezbiterilor si a fratilor, a fost urmatoarea: Fapte 15:28-29. Sa se fereasca de închinarea la idoli. Chiar si închinarea la oameni credinciosi (martori, apostoli, cum a fost Pavel si Barnaba) a fost oprita. Fapte 14:11-18.
Cugetati-va iubiti cercetatori daca Dumnezeu aproba ceea ce practica azi religiile: închinare la oase, moaste,statui, idoli, icoane si chipuri? Raspunde Biblia prin cuvintele apostolului Ioan: „Copilasilor, paziti-va de idoli AMIN” 1 Ioan 5:21; Psalmul 97:7(prima parte).

Chinul vesnic

Învasatura chinului vesnic nu este în armonie cu întelepciunea, dreptatea si iubirea lui Dumnezeu, de aceea el nu a creat un asemenea loc de tortura vesnica pentru pacatosi, Lui nici nu i-a trecut prin minte sa arda de viu pe cineva. Ieremia 19:5. Nici Martorii lui Iehova nu cred si nu învata aceasta. Pe de alta parte, este imposibil pentru pacatosi sa fie trimisi într-un asemenea loc, deoarece la moarte sufletul pacatos moare si înceteaza de a mai fi. Romani 6:23; Ezechiel 18:4; 20; Eclesiastul 9:5; 10; Daca oamenii ar fi chinuiti pentru pacate, ar însemna ca Dumnezeu ar schimba pedeapsa anuntata pentru pacat, care era declarata ca fiind moartea. Dar Dumnezeu nu se schimba. Genesa 2:17; Iacob 1:15. Moartea, nu chinul vesnic. Maleahi 3:6.
Celor sinceri care cugeta la legea Domnului le adresam urmatoarele întrebari spre meditare:
1) În care zi de creere a fost facut locul chinului vesnic si unde a fost asezat?
2) Daca acolo arde focul si se aud gemete si vaiete, de ce spune Biblia ca este un loc al întunericului si al tacerii? Psalmul 115:17; Iov 3:13-19.
3) Daca si Satan va pieri pentru totdeauna, cine va mai chinui sufletele? Romani 16:20.

Eliberati-va de învataturi care dezonoreaza pe Dumnezeu!!!

A te pazi nepatat de lume

Isus Christos s-a tinut departe de orice compromis si de prietenie cu lumea aceasta, pentru ca sa nu ajunga nici un fel de pata pe serviciul sau. Ioan 18:36; 14:30.
Toti cei credinciosi vor urma pe Isus si vor lupta împreuna ca sa aduca lui Dumnezeu o închinare curata si nepatata de aceasta lume. Iacob 1:27 (trad. Nitulescu). Lumea aceasta este stapânita de demoni nevazuti, precum si de comert, politica si religie. Ea este pângarita în ochii lui Dumnezeu, necurata; ea este dusmanul incorigibil al lui Dumnezeu, precum si dusmanul tuturor crestinilor, care sunt devotati împaratiei lui Dumnezeu. A admira aceasta lume, a gasi placere în îndeletnicirile sale si a cauta intimitate prieteneasca cu ea, înseamna prin urmare a trece la dusmanul lui Dumnezeu si a savârsi o fapta neprieteneasca fata de Dumnezeu. 1 Ioan 2:15-17; Romani 12:2; Proverbe 4:14,15.
Întrucât religia cu sectele ei sunt legate de nedespartit cu lumea necurata, stricata, si prin legaturile si prietenia lor preacurvara sunt pângariti si patati înaintea lui Dumnezeu. Iacob 4:4; Galateni 5:19-21; 1 Petru 4:3. În aceasta stare, operele lor de binefacere nu valoreaza nimic înaintea lui Dumnezeu. Psalmul 50:16-19.

Preoti

Martorii lui Iehova nu au preoti dintre ei, recunoscând ca preot numai pe Isus Christos, cum declara Biblia la Evrei 7:24,25. Primul preot si totodata si Rege amintit de sfânta scriptura a fost Melchisedec. Genesa 14:17-20.
Iehova Dumnezeu în vechime a facut tablouri profetice care îsi gasesc împlinirea în realitate, de la Isus Christos încoace. Romani 15:4; 1 Corinteni 10:11; Evrei 10:1; Melchisedec a preumbrit pe Isus Christos. Psalmul 110:4; Evrei 7:1-4; 5:5,6. Pentru credinciosia sa Isus a fost rasplatit cu nemurirea pe care a primit-o la învierea din morti. 1 Petru 3:18. Prin faptul ca Isus traieste vesnic a primit o preotie care nu necesita urmasi sau succesori. Ioan 5:26; Evrei 7:24. Oare preotii de azi de unde au primit preotia, daca a lui Isus Christos nu a trecut de la unul la altul? Isus Christos când a fost pe pamânt a vorbit cuvinte de dezaprobare despre preoti, carturari si farisei. Matei 15:1-9; 23:9. Unii preoti din primul veac au înteles ca sunt pe o cale gresita, si au trecut de partea apostolilor si ucenicilor lui Isus Christos. Fapte 6:7.
Bine ar face si preotii si predicatorii din cultele religioase de astazi daca ar urma cursul de actiune a celor care au urmat pe Isus si apostoli. Evrei 4:1; Fapte 17:30,31.

Sabatul

Oamenii sunt satui de razboaie si vrajbe si ofteaza dupa odihna. Cum le va parveni aceasta? Sfintele scripturi vorbesc despre odihna ca sabat, care a fost instituit numai pentru poporul evreu, prin legea lui Moise scrisa în Exod 20:8-11. Nici o porunca despre pazirea zilei de odihna nu a fost data înainte de legea lui Moise sau de la Isus Christos încoace. Isus Christos venind pe pamânt si murind pe lemn puse capat legii lui Moise. Romani 10:4; Coloseni 2:14; Evrei 10:1; Galateni 3:24-26. Urmasii lui Isus condusi de duhul sfânt au hotarât pentru credinciosii veniti dintre neamuri sa nu se puna alta greutate peste ei decât cele aratate în Fapte 15:28,29. Deci nici o zi de sabat. Evrei 4:1-11. Isus a dezlegat ziua sabatului. Ioan 5:17,18; iar crestinii traiesc sub har si nu sub lege. Romani 6:14.
Desi Biblia scrie la Galateni 4:9-11 ca sa nu mai tinem zile, luni, vremi, ani, ca o zi de sarbatoare, sau zi de sabat, totusi unii religionisti tin ca sabat sâmbata, duminica sau alte zile. Galateni 5:4; 1 Tesaloniceni 4:8.

Botezul

Botezul înseamna ca cineva doreste sa faca voia lui Dumnezeu si arata celorlalti decizia sa prin faptul ca este scufundat în apa (botezat). Dumnezeu a lasat omului libertatea de a decide în ceea ce priveste actiunile sale, ori învatatura sectelor si religiilor arata ca Dumnezeu decide în locul unei persoane, prin faptul ca porunceste botezul copiilor si astfel aceasta învatatura este o hula la adresa lui Dumnezeu. Isus Christos s-a botezat la o vârsta matura. Luca 3:21-23; în conformitate cu legea lui Dumnezeu. Numeri 4:3,35,37,43,49.
Învatatura si practica sectelor si religiilor, bazata pe traditii omenesti, conform careia botezul este practicat la o vârsta foarte frageda, este complet nefondata si împotriva învataturilor Bibliei. Biblia ne arata ca botezul este facut în urma unei alegeri personale de catre acela care are discernamânt si-si alege calea sa de actiune. Apostolul Petru ne arata la 1 Petru 3:21 ca botezul nu este o curatire de pacate, ci marturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Poate un prunc sa aiba marturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu? Sigur NU! În 1 Corinteni 10:1-4, apostolul Pavel ne arata ca izraelitii au fost botezati în urma deciziei lor de a urma poruncii lui Dumnezeu. În Matei 3:11,12 evanghelistul Ioan spune ca El (Christos) va va boteza cu Duhul Sfânt si cu foc.
Alte dovezi care argumenteaza cele spuse mai sus: Efeseni 5:26; Ioan 3:5; Evrei 10:22.

Crestinul si razboiul

Mare deosebire exista între Martorii lui Iehova si ceilalti oameni când începe un razboi. Crestinul se va supune tuturor legilor oricarei natiuni si le va împlini cu placere daca acele legi sunt în armonie cu legea lui Dumnezeu. Însa atunci când legea natiunii este împotriva legii lui Dumnezeu, crestinul nu poate sa sovaiasca, el trebuie sa se supuna legii lui Dumnezeu si prin aceasta desigur nu face rau si nici nu comite ilegalitate.
Care este atunci atitudinea pozitiva a copiilor lui Dumnezeu fata de razboi, despre care stim ca distruge vieti omenesti? Cuvântul lui Dumnezeu spune lamurit poporului sau – „Nu ucide!”. Acel crestin care ucide oameni în razboi, nu numai ca încalca porunca exprimata a lui Dumnezeu, dar calca si legamântul vesnic al lui Dumnezeu si astfel cade de la aprobarea lui Dumnezeu si este oprit de la binecuvântarile împaratiei sale. 1 Moise 9:5,7; 2 Moise 20:13; Matei 5:21; Isaia 24:5; 1 Ioan 3:15; Isaia 9:5. Nici un crestin adevarat nu poate sa mearga la razboi literal, fara sa-si pericliteze situatia înaintea lui Dumnezeu. Datoria lui este sa stea departe de la treburile celor doua natiuni încâlcite în razboi si sa se consacreze Domnului, chiar daca atrage asupra sa urgia acelei natiuni care i-a poruncit sa mearga în razboi, decât sa atraga asupra sa urgia legii lui Dumnezeu pentru nesupunere la poruncile sale. Este mai bine de urmat exemplul celor din vechime aratati în Evrei 11:36-38 decât a merge la razboi sub binecuvântarea unor preoti si a unor predicatori, de a se omorâ între ei în numele lui Christos.

Ne adresam acum tuturor celor interesati care au observat deja deosebirea dintre adevarul lui Iehova Dumnezeu, prezentat în sfânta scriptura, învatat de Martorii lui si dogmele si traditiile, fara sprijin scriptural, învatate de oamenii religiosi.
Asociatia Martorii lui Iehova prezinta aceste deosebiri pentru ca oamenii sinceri de pretutindeni au tot dreptul sa cunoasca adevarurile sfintei scripturi, nicidecum din ura sau cu scopul de a defaima pe cineva.
Contactându-ne ve-ti fi bine veniti.

Untitled Document
Publicitate
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
Haine online
Magazin online de haine.
Moda masculina
Blog de moda masculina.
BlogInvest
Blog despre bursa si investitii
Pariuri Sportive
Pariuri sportive online.
 
© 2005 AdStart Solutions. Toate drepturile rezervate.
 
Romanian Top66
Text Link Ads script error: local_68139.xml does not exist. Please create a blank file named local_68139.xml.